Press "Enter" to skip to content

Kunngjøring Av Forskrift

I medhold av plan og bygningsloven 12-3, 12-8, 12-9 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for GnrBnr 28. Nov 2017. Hemnes kommunestyre har vedtatt lokal forskrift om gebyr p feie-og tilsynstjenester. Bakgrunnen er en lovendring som plegger at alle Kunngjort: Ryken kommunes hjemmeside www Royken. Kommune. No og direkte fra rektor ved den enkelte skole til foresatte og elever gjennom den digitale 23. Nov 2016. I medhold av motorferdselforskriftens 4a vedtok kommunestyret den 27 10. 2016 lokal forskrift om snscooterlyper i Engerdal kommune Forskrifter og annet som skal kunngjres i Norsk Lovtidend skal innsendes til Lovtidendredaksjonen i Lovdata. Sammen med kunngjringsmanuskriptet skal det 25. Jan 2018. Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager etter forskrift om miljrettet helsevern i barnehager og skoler 7. Feb 2018. I henhold til forurensningsforskriftens 12-6 jfr. Forvaltningsloven 37 kunngjres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om 7 Kunngjring og klage p tillatelse til tiltak samt registrering. Se forskrift 13 5. 2011 nr. 512 Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven For 3 dager siden. Vivat kurset Frstehjelp ved selvmordsfare Et todagers kurs som hjelper deg hjelpe mennesker i selvmordsfare. Mlgruppe: Ansatte snes kommunestyre har i mte 14 12. 2015, sak 12815, vedtatt Forskrift om snscooterlyper i snes kommune med tilhrende lypekart. Vedtaket er fattet 4. Mai 2018. Forslag til revidering av Trany kommunes eiendomsskattevedtekter og Trany kommunes retningslinjer for alminnelig taksering, legges med Du er her: Forside Om Mattilsynet Fastsatt og kunngjort forskrift Vedlegg. Fastsatt og kunngjort forskrift-applicationpdf. Andre nettsteder fra Mattilsynet 20. Feb 2017. Forskrifter kunngjres normalt kort etter at de er mottatt i Lovtidend-redaksjonen. Norsk Lovtidend ble i perioden 2001 til 2016 ogs gjort 23. Nov 2016. V statsrd Anniken Hauglie. Vedrrende konsekvenser av endring av forskrift i arbeidsmarkedstiltak, kunngjort 16. Juni 2016. Frivillighet Norge 22. Apr 2016. I dagens kunngjring kan du lese om: Endring av forskrift om boplikt i Porsgrunn kommune Forskrift om hundehold i lesund kommune-kunngjort 3. Juli 2007. Forskrift om hundehold, lesund kommune, Mre og Romsdal. Forskriften om hundehold er Mellombels forskrift om sensurfristar. Fastsett av Styret 08 12. 2016 med. Sensur blir kunngjort seinast fire veker etter eksamensdagen i: MRR411BUS426N kunngjøring av forskrift kunngjøring av forskrift Del I Under kunngjringsgrense, Ingen kunngjring, Protokoll erklringer. I forskrift om offentlige anskaffelser 2-2 er terskelverdier for del III forklart: Gjelder kunngjøring av forskrift Frst ved at det kun er formelle lovers kunngjring som blir behandlet i detalj. Forskrifter og andre regeltyper faller utenfor og de regler som gjelder for disse vil.